AIS
 

   lloyd_logo
  Film przygotowany i zrealizowany przez
   Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego