Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2009.10.19, 13:28

Dzień Kontrolera - 20 październik 2009
zdjecie_prezes_KB.jpg

Kontrolerzy Ruchu Lotniczego,
Koleżanki i Koledzy,

już po raz drugi mam okazję składać Wam wszystkim z okazji Międzynarodowego Dnia Kontrolera życzenia wszelkiej pomyślności, rozwoju zawodowego i dalszego zaangażowania w prace na rzecz budowy bezpiecznego i sprawnego systemu ATM w Polsce. Niech to święto będzie okazją do przypomnienia, że personel licencjonowany jest w sposób szczególny przedmiotem zainteresowania kierownictwa PAŻP z uwagi na obecne i przyszłe wyzwania wynikające między innymi z projektu ELPAC oraz wspólnych wymogów UE w zakresie licencjonowania personelu. Dobre wyniki pracy polskiej kontroli ruchu lotniczego są zauważane w Europie i znajdują odzwierciedlenie w raportach PRU oraz ACE. Wasza codzienna praca oraz zaangażowanie w realizowane w PAZP projekty są podstawą rozwoju Agencji oraz będą ważnym elementem w realizacji funkcjonalnych bloków przestrzeni. Dziękuję za Waszą pracę, doświadczenie, umiejętność szybkiej i trafnej oceny sytuacji oraz podejmowania właściwych decyzji.

Krzysztof Banaszek Prezes PAŻP2009.10.09, 10:00

CANSO – sierpniowe światowe statystyki ruchu lotniczego opublikowane
canso_square.gif

CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) przedstawiło procentowy wynik ruchu lotniczego IFR* za miesiąc sierpień 2009 r. spośród 43 europejskich i światowych instytucji zapewniających żeglugę powietrzną. Po raz pierwszy dane swoje udostępnił dostawca usług żeglugi powietrznej z Antyli Holenderskich – NAATC (Netherlandes Antiles Air Traffic Control) z dodatnim przyrostem ruchu na poziomie blisko 4%.2009.10.06, 12:50

5 października 2009 r. podpisano Porozumienie o Współpracy między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Dowództwem Sił Powietrznych
wsosp.jpg

Stało się to w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie podczas uroczystości immatrykulacji roku akademickiego 2009/2010, która połączona była z otwarciem Ośrodka Szkolenia Lotniczego Służb Ruchu Lotniczego. Porozumienie o współpracy zostało podpisane w ramach harmonizacji i integracji cywilno-wojskowej w zarządzaniu przestrzenią powietrzną oraz w zakresie wymagań Single European Sky (SES).2009.09.28, 07:56

Spotkanie konsultacyjne w sprawie opłat nawigacyjnych w FIR Warszawa.
fir_warszawa_nowy.gif

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej, wypełniając przepisy: Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie opłat nawigacyjnych, oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, organizuje w dniu 13 października 2009 roku spotkanie konsultacyjne.