Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2014.06.27, 15:01

PAŻP wstępuje do A6
14_ke_27.06.14.jpg

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  (PAŻP)  dołącza do A6 - sojuszu największych europejskich agencji zapewniających służby żeglugi powietrznej (ANSP) i współpracujących przy wdrożeniu programu SESAR dla osiągnięcia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Decyzja PAŻP oznacza, że aż siedem z dziewięciu europejskich funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB) będzie reprezentowanych w Sojuszu A6. PAŻP jest członkiem FABaltic. Polsko–litewski FAB na przestrzeni ponad 400 tysięcy kilometrów kwadratowych, obsługuje ponad 700 tysięcy operacji lotniczych rocznie. Na posiedzeniu komitetu sterującego Sojuszu A6 we Frankfurcie, Krzysztof Kapis - prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, wraz z innymi członkami Sojuszu A6, podpisali list intencyjny o przystąpieniu PAŻP do A6. PAŻP rozpoczyna współpracę z A6, która począwszy od fazy wdrożeniowej SESAR doprowadzi do pełnoprawnego członkostwa w sojuszu wraz z rozszerzeniem SESAR JU do roku 2024.2014.06.24, 09:22

Przedłużenie ważności certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej dla PAŻP do 15 czerwca 2017 r.
PANSA_logo.jpg

W dniu 16 czerwca 2014 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przedłużył ważność certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do 15 czerwca 2017 r.2014.06.16, 12:34

Decyzja Komisji dla projektu PAŻP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
PANSA_logo.jpg

13 czerwca 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez PAŻP w ramach: priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt o wartości całkowitej 559 450 923,12 PLN otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 290 786 552,47 PLN.2014.06.11, 11:15


krzyz_nekrolog.jpg

Wszystkim, którzy wsparli mnie słowami otuchy i serdeczną myślą,
nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych i pożegnali

mojego Ukochanego Syna Tomasza                                      

pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie oraz wdzięczność                                     

Zbigniew Sałek z najbliższą rodziną