Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp symulator zdjęcie pażp symulator zdjęcie pażp symulator zdjęcie pażp symulator zdjęcie pażp symulator

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Symulatory Kontroli Ruchu Lotniczego

stanowiska symulatora

Symulatory kontroli ruchu lotniczego to rozbudowane systemy elektroniczne, pozwalające modelować w pamięci komputera przestrzeń powietrzną wyglądającą jak realny ruch. Podczas szkolenia na symulatorze kandydaci na kontrolerów ruchu lotniczego mają możliwość zapoznania się z elementami działania systemu kontroli, w praktyce w tym z zależnościami pomiędzy działaniem poszczególnych organów kontroli i przepływem informacji między nimi. Mają dzięki temu możliwość ćwiczenia funkcji kontroli bez ryzyka spowodowania opóźnień lub wypadku lotniczego, według scenariusza ćwiczenia o zaplanowanym stopniu trudności.

Stanowiska operacyjne symulatora są zbliżone wyglądem i funkcjonalnością do konsol kontrolerskich na prawdziwej sali operacyjnej kontroli radarowej lub wieży kontroli lotniska.


stanowiska symulatora

Symulatory wieży kontroli lotniska ("Tower" / TWR) mogą być urządzeniami pracującymi samodzielnie, ale częściej są połączone z systemami symulatorów kontroli radarowej. Współczesne systemy symulacyjne muszą umożliwiać niezależne odwzorowanie środowiska pracy różnych służb kontroli ruchu lotniczego w wielu przestrzeniach powietrznych jednocześnie. Każda z symulowanych przestrzeni ma swoje własne warunki meteorologiczne, wiatry, aktywność "małego lotnictwa", rezerwacje i zamknięcia stref, itp. W procesach kontroli brane są pod uwagę również ukształtowanie powierzchni Ziemi, drogi lotnicze, lotniska, jak również charakterystyki używanych radarów. Wszystkie te elementy tworzą infrastrukturę ćwiczenia, czyli środowisko, w którym praktykant odbywa szkolenie. Infrastruktura może odzwierciedlać przestrzeń rzeczywistą albo fikcyjną - zależnie od przyjętej strategii szkolenia. Zaletą szkolenia na symulatorze jest to, że stworzona w danym momencie sytuacja ma spełnić określony cel dydaktyczny. Dzięki temu symulatory wykorzystywane są zarówno w trakcie szkolenia dla przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego, jak i do przeprowadzania zajęć uzupełniających z pracującymi kontrolerami. Ćwiczenia takie zasadniczo mają na celu odświeżenie nawyków (tzw. refreshment) i przetrenowanie postępowania w sytuacjach szczególnych i niebezpiecznych.


symulator 360

W trakcie szkoleń symulatorowych istotną rolę odgrywają operatorzy symulatora - "pseudopiloci". Prowadzą oni pozorowaną łączność z praktykantami, sterując statkami powietrznymi zgodnie z poleceniem praktykanta lub scenariuszem ćwiczeń. Obsługują również dodatkowe funkcje jak np.: sterowanie pogodą, zmiany kursu, wysokości itp.